Demircili Köyü Kalkınma Kooperatifi ana sözleşmesi gereğince 25.10.1965 tescil tarihi ve 821 sayılı karar ile kurulmuştur. Kooperatifin kuruluşundaki ortak sayısı 7 kişidir. Bu kişiler aşağıdaki listede belirtilmiştir.

1. Mehmet GACAR
2. Hasan CABBAR
3. Mustafa TOSUN
4. Recep ÇAKAR
5. Mehmet KESEN
6. Mustafa KARAER
7. H. Hüseyin KARA
İlk bilanço yılı sonuna kadar görevlendirilen denetçiler ve yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri;

1. Yönetim Kurulu Başkanı: Süleyman GACAR
2. Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Mehmet AYDIN
3. Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet TURHAN
4. Yönetim Kurulu Üyesi: Enver SEZGİN
5. Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet ÇAVUŞ
6 .Denetçi: Hüseyin KARAER
7. Denetçi: Mustafa KARA
8. Denetçi: Mustafa TOSUN
9. Yönetim Kurulu Yedek Üyesi: Ali KARAER
10. Yönetim Kurulu Yedek Üyesi: Halil BAŞ
11. Yönetim Kurulu Yedek Üyesi: M. Nurittin COŞKUN
12. Yönetim Kurulu Yedek Üyesi: Recep ÇAKAR
13. Yönetim Kurulu Yedek Üyesi: Feyzullah TOSUN

Kooperatifimiz Ödemiş'e 5 km, İzmir'e 105 km. mesafede olup ana karayolundan 600 m. içeridedir.

Kooperatifin Amacı:

Kooperatif, çevresinin kalkınmasına dönük amaçlarla ilgili aşağıdaki konularda çalışır:

  1. Yerleşim sahasını düzenlemek, çiftçi işlemlerini verimli hale getirmek ve her türlü ürünlerin ve mamüllerin pazarlanmasını düzenleyerek kazançlı yola koymak.
  2. Ortakların, mesleki ve gerektiğinde kişisel tüketim ihtiyaçlarını karşılamak.
  3. Tabii kaynaklardan faydalanılması, köy sanayinin kurulmasını sağlayan çalışmalara katılmak.

Çalışma Konuları:

  1. İşletmelerin Planlanması, zirai alan, iş ve hayvan verimliliğinin yükseltilmesi
  2. Kooperatifin kuracağı tesisler için, lüzumlu taşınır ve taşınmaz mallar edinilmesi
  3. Her türlü ürün ve mamüllerin kalitesini yükseltecek tedbirlerin araştırılması, hastalık ve haşerelerle mücadele edilmesi
  4. Ortaklara lüzumlu bütün istihsal, imal araç ve gereç ihtiyaçlarının temin edilmesi
  5. Kooperatif işletmesinin mali gücünü artıracak kaynakların sağlanması ile gerekli yatırımlara tahsisi

Geçmiş Başkanlarımız:

1965 - 1966 : Mehmet ÇAVUŞ
1966 - 1988 : Süleyman GACAR
1988 - 2003 : İsmet GACAR
2003 - Halen : Hüseyin COŞKUN

Scroll to top