KOOPERATİF GENEL KURULLARI PDF Yazdır e-Posta

 

KOOPERATİF GENEL KURULU NEDİR-NASIL YAPILIR-KİMLER KATILIR

1-KOOPERATİF GENEL KURULU NASIL YAPILIR:Genel kurular  kooperatifin ana sözleşmesinde yazdığı şekilde yapılır.Ana sözleşmede genel kurula ilgili kurallar ve süreler belirtilmiştir.

2-KAÇ ÇEŞİT GENEL KURUL VAR:

· Kuruluş genel kurulu

· Olağanüstü genel kurul

· Olağan genel kurul

Olağan genel kurul ,her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 6 ay içerisinde yapılmalıdır.1 Ocak-30 Haziran aralığında genel kurulun bitmesi gerekiyor.Olağan genel kurul ertelemesi 30 Haziran tarihini geçemez.

3-GENEL KURUL TOPLANTISINA KİMLER KATILABİLİR: Bu toplantılara toplantı  tarihinden itibaren 3 ay ve daha kısa süre önce kooperatife üye olanlar hariç her ortak katılma hakkına sahiptir.

4-GENEL KURUL TOPLANTISI NEREDE YAPILIR:1163 sayılı kooperatifler kanununda bununla ilgili bir hüküm yok.Ancak bu toplantılar genellikle kooperatifin olduğu yerde yapılır.Ayrıca ilanda belirtilen adreste yapılması zorunludur.

5-GENEL KURUL SÜRECİ:

· Çağrı,ilan ve Bakanlık Temsilcisi görevlendirmelerinin yapılması ve ilgili kurumlara bilgi verilmesi.

· Genel kurulun yapılması

· Tescil ve genel kurul evraklarının resmi kurumlara gönderilmesi.

6-ÇAĞRI NASIL YAPILIR:Davetiye veya ilanla yapılır.Genellikle muhtarlığa bir ialn asılması ile yapılır.Bu çağrının süresi ;genel kurulun yapılacağı toplantıdan itibaren en az 15 en çok 30 gün önce ortakların haber alması sağlanmalıdır.İlanda toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde 2.toplantının tarihi de belirtilebilir.

7-ÇAĞRIYI KİM YAPAR:

· Yönetim kurulu

· Ana sözleşmede belirtilmişse kurucular kurulu da çağırabilir.

· Denetim kurulu

· Ortak olunan üst birlik

· Tasfiye memurları

· Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapabilir.

8-İLANDA NELER YAZILMALIDIR:

· Gündem muhakkak olmalıdır.

· İlanda toplantı yeri ve saati belirtilmelidir.

Genel kurul gündemine ilave madde koymak için en az 4 ortağın imzası gerekiyor.

İlanın asıldığına dair düzenlenen tutanak mahalli muhtarlıkça onaylanır.

İlanların bir örneği ,15 gün önceden İlçe Tarım Müdürlüğüne iletilmelidir.

Ayrıca kooperatifler yazı ile başvurarak Bakanlıktan bir temsilci istemelidirler.

9-GENEL KURULUN GÜVENLİĞİNİ KİM SAĞLAR:Toplantının güvenliğini sağlamaktan Jandarma bölgesinde jandarma ,emniyet müdürlüğü bölgesinde Polis sağlar.Bunun için genel  kurul öncesi toplantının yapılacağına dair Jandarmaya  yazı gönderilmelidir.

10-GENEL KURULUN YAPILMASI:Kurula katılanlar  Hazirun  Cetveline imza atarlar.Ana sözleşmede yazan şekliyle yeterli çoğunluk sağlandığında toplantı açılır.(TC Kimlik nosuz  Hazirun  cetveli olmayacak)

Genel kurulda alınan kararların geçerli olması için Bakanlık Temsilcisinin ve Yönetim Kurulunun imzaları olmalıdır.

11-BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİ NASIL YAPILIR:Bu divan seçimine  ; yönetim ve denetim kurulunda olmayan bütün ortaklar varsa üst birlik temsilcisi katılabilir.Divanlar genellikle 7 kişilik olur.Ancak en azından başkan,başkan vekili ve katip olmalıdır .Bu divana seçilecek kişilerin toplantıyı idare edebilecek nitelikte insanlar olması gerekir.

Divan başkanlığı oylamaları genellikle açık olur.

12-GÜNDEMDE DİVAN SEÇİMİ YAZMIYORSA SEÇİM YAPILIR MI:Yazılmamış olsa bile mutlaka divan seçilmelidir.

13-DİVAN SEÇİMİNE KİMSE KATILMAK  İSTEMİYORSA NE OLACAK:Bir tutanak tutulur ve toplantı iptal edilir.O toplantı yapılamaz.

14-GÖRÜŞMELER NASIL BAŞLAR VE YÜRÜTÜLÜR:Gündeme geçilir.Gündem sırası değiştirilmeden gidilir.İstisnası;denetleme kurulu  raporu okunmadan ibralar yapılamaz.Divanda gündem dışı maddeler konuşulamaz.(Gündem hazırlanınca ilana çıkmadan İlçe Tarım Veli Bey’e onaylatılacak.)

Genel kurul toplantılarına Muhasebeciler katılmalı ve bilançoları onlar ortakların anlayabileceği bir dille anlatmalıdır.Hatta bilançonun bir çıktısı da genel kurul öncesi ortaklara Yönetim Kurulunca dağıtılabilir.

Bakanlık temsilcisinin huzuru sağlamak için divanı ve ortakları uyarma yetkisi vardır.

15-GÜNDEMDE OLMAYAN KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ İSTİSNASI VAR MIDIR: Ortaklardan  en az 1/10 ‘unun yazılı teklifi ve genel kurula katılanların yarısından 1 fazlasının onayı ile bu konu gündemde görüşülebilir.Ancak gündem okunup ,gündeme geçilmişse bu istisnai durum da geçersiz olur.

Ortaklara genel kurulda yeni yıl için tahmini bir bütçe de sunulabilir.

16-GENEL KURULDA  OY HAKKI:

· Payı ne olursa olsun genel kurulda her kesin bir oy hakkı vardır.

· Oylama gizli yada açık olabilir.Genel kurullarda yapılan gizli oylamalarda her bir oylama için ayrı tutanak tutulmalıdır.

17-KARAR SAYISI BELİRLEME: Ana sözleşmede başka bir hüküm yoksa genellikle genellikle  genel kurula katılan ortakların %50 si + 1 oy  karar yeter sayısıdır.Bunun dışında ağırlıklı karar sayıların da olabilir.

Ana sözleşmede bir hüküm yoksa ,kooperatifin dağılması ,diğer kooperatiflerle birleşme kararı ve ana sözleşmenin değiştirilmesi gibi konularda katılanların 2/3 çoğunluğunun kararı gerekir.

Ortaklara ek bir yükümlülük getirilmesi gibi bir konuda karar verilecekse ,tüm ortakların 3 / 4 ‘ünün kararı gerekir.

18-ÇEKİMSER OYLAR NASIL SAYILIR.Bu oylar aleyhte olarak kabul edilir.

19-GÜNDEMDE SEÇİM YOKSA SEÇİM YAPILABİLİR Mİ:Süresi bitmemiş bir yönetim için bu azil niteliğindedir.Yine 1/10 ortağın başvurusu ve genel kurulun onayını gerektirir.

Genel Kurul gündemine bu konuyu aldırılamadıysa bir sonraki genel kurulda konuşulması istenebilir.

Genel kurul gündemindeki karara bağlanmayan konular bir sonraki genel kurul gündemine alınır.

Genel kurul istediği şekilde karar alamaz.Ana sözleşmeye ve yasalara uygun kararlar alması gerekir.

20-ALINAN KARARLARIN MUTEBER OLMASI:

· Bunun için toplantı tutanağı olmalıdır.Bu tutanağın da ilgili resmi kurumlara gönderilmesi gereklidir.

· Bakanlık temsilcisinin huzurunda toplantı açılıp kapatılmalıdır.

· Hazirun listesi olması lazımdır.

· Muhalif kararların listesi yapılmalıdır.

Bilançoları,hazirun cetvelini ve faaliyet raporlarını ortaklar kooperatife gelip genel kurul öncesi inceleyebilirler.Ancak karar defterlerini inceleme için Yönetim Kurulu kararı gerekir.

Genel kurul  “ana sözleşmeyi değiştirme hakkını ,Yönetim ve denetim kurullarını seçme hakkını ,gayri menkul alım satım işlemleri  hakkını “ devredemez.

21-KOOPERATİFE ÜYELİK ŞARTLARINA UYGUNLUĞU KİM ARAŞTIRIR:Bu şartlar denetim kurulunca araştırılır.Bu şartları taşımayanlar yada sonradan kaybedenlerin görevlerine Yönetim Kurulu son verir.

22-GENEL KURULDA YAPILACAK SEÇİMDE YÖNETİM KURULU NASIL SEÇİLİR:

· Genel kurulda en çok oy alan ,oy sayısına göre Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliğine seçilir.

· Oylar eşit gelirse kuraya baş vurulur.

· Yönetim kurulu 3 asil ve 3 yedek olarak en az 1 yıl en fazla 4 yıl için seçilir.

· Denetim kurulundan birisi  kooperatif üyesi olmayabilir.

23-ORTAĞIN ÖLÜMÜ HALİNDE: Mirasçılarına hak geçer.Bunların bir yada birkaçına ortaklığa girme şartlarına uygunsalar eğer ortak olabilirler.Mirasçılar bu ortaklık şartını yerine getirmezse ortaklık hakları silinir.Bu silinme durumu da yazılı olarak mirasçılara bildirilmelidir.

Kooperatif  ölen kişinin mirasçılarına bildirim yapmak zorunda.Mirasçılara ”  ortaklık şartlarını yerine getirmediğinin ve ortaklık paylarını ödemediğinizden ortaklığınız düşürülmüştür” denilecek yazıyla.Ama öncelikle mirasçılara “ortaklık şartlarını yerine getirin ve ortaklık payını tamamlayın “diye yazıyla uyarı yapılması gerek.

Genel kurulda da “ortaklık paylarını tamamlamayan mirasçıların ortaklığı düşmüştür “ diye karar alınmalıdır.